Welkom
Achterstand of voorsprong

Kinderen kunnen door allerlei oorzaken leerproblemen krijgen. Omdat goede begeleiding ontbreekt, omdat er te weinig sociale ondersteuning is, omdat het kind een ontwikkelingsachterstand of -voorsprong heeft. Wat ook de oorzaak is, het is zaak die zo snel mogelijk aan te pakken. Anders kan het kind er zijn hele leven last van houden. Niet zelden leiden faalervaringen op jeugdige leeftijd op de lange duur tot gedragsproblemen.

Hulp die nodig is

Een kind kan zich pas echt ontwikkelen als het zich competent voelt. Alleen al daarom moeten kinderen met leerproblemen zo snel mogelijk de hulp krijgen die zij nodig hebben. Helaas lukt dat niet altijd. Omdat  de school geen mogelijkheden heeft extra begeleiding  in te zetten. Omdat de reguliere hulpverlening tekort schiet. Of omdat u als ouder of als school door de regelgeving van overheid en gemeente tussen wal en schip valt.

Welk traject volgen?

Het Remedial Education Center biedt  ruim tien jaar hulp. Met onderzoek, behandeling, advies en begeleiding. Neem vrijblijvend telefonisch contact met ons op. In dit gesprek bepalen we met elkaar welk traject er gevolgd wordt. De eerste afspraak kan snel daarna al plaatsvinden. Zowel ouders als scholenonderwijsinstituten, leden van beroepsverenigingen kunnen een beroep doen op het Remedial Education Center. 

De weg naar vergoede dyslexiezorg

Binnen passend onderwijs verzorgt de praktijk vanaf 2013 leesarrangementen. Onze praktijk en drie andere zorginstanties verzorgen de weg naar mogelijke vergoede dyslexiezorg. Kinderen kunnen mits zij voldoen aan de criteria, die zijn opgesteld door het samenwerkingsverband, 16 begeleidingslessen volgen in een groepje van maximaal drie kinderen. Na deze 16 lessen wordt beoordeeld of de kinderen in aanmerking komen voor nog een keer 16 lessen. 

Het Gekleurde Woordspoor in een nieuw jasje

Vanaf oktober 2014 is onze methode "Het Gekleurde Woordspoor In 5 stappen op het juiste spoor"(drs.A.C.W. van der Put-Blankestijn, A.J.Blokland-Veldboer, M.van de Wal MSEN) na vier jaar met elkaar hard werken uitgebracht door Graviant Educatief te Doetinchem.  Het is een practiced based methode.
Onze methode sluit aan bij elke spellingmethode van een school. Binnen  de praktijk werken wij met deze methodiek. De auteurs verzorgen cursussen over de methode. Deze kan op maat gemaakt worden voor schoolteamsonderwijszorgspecialisten(remedial teachers), logopedisten en dyslexiebehandelaars. Sinds het verschijnen van onze methode op de markt zijn er ook klassensets voor de groep 3 en 4 ontwikkeld. deze sets worden op de eigen taalmethode ingezet.  In de Drechtsteden wordt hier enthousiast mee gewerkt en met goede resutlaten.

Rekenbeleid, cursus en behandeling van rekenproblemen

Via het Remedial Education Center  kunnen scholen  geholpen wordt bij het opzetten van het rekenbeleid en het toepassen van het protocol ERWD en Protocl Dyscalculie voor gedragswetenschappersBij de LBRT verzorgen medewerkers de cursus Behandelaar ERWD. Deze cursus is geaccrediteerd door de LBRT en geeft mogelijkheden om  toegang te krijgen tot het register behandelaar ERWD.  U kunt zich aanmelden voor de cursus via zie www.lbrt.nl. Deze cursus wordt gegeven op Master SEN niveau. Ook voor gedragswetenschappers is deze cursus geschikt.


Praktisch gericht op elk kind

Het Remedial Education Center werkt nauw samen met  samenwerkingsverbanden, scholenlogopedisten, speltherapeutenpsychomotorisch kindertherapeuten en praktijken die in de transitie mogen werken. Onze manier van werken is praktisch en gericht op het kind. Standaardoplossingen kennen we niet. Elk kind is anders en vraagt om een individuele aanpak.


 

Volg ons op facebook!

Afspraak maken


Wilt u een afspraak maken? Vul dan nu onderstaand formulier in.