Orthopedagogisch Advies- en behandelbureau

Over ons en wie wij zijn

 

Stress is ongezond, blokkeert het opnamevermogen van het brein en laat mensen slechter presteren.
Breinwijzer, John Cliteur

Door doelen te stellen die binnen de sterkten en vaardigheden van kinderen liggen, zorg je ervaar dat het brein alerter en beter gefocust is.
Breinwijzer, John Cliteur

Het is mogelijk dat kinderen meer ondersteuning nodig hebben dan de school kan bieden. Met onze diensten die gebaseerd zijn op wetenschappelijke kennis en lange werkervaring kunnen wij scholen en ouders helpen daar verandering in te brengen. Op een huiselijke, laagdrempelige manier laten wij kinderen zich (weer) competent voelen, want dat staat bij ons voorop: een kind kan zich pas optimaal ontwikkelen als het zich competent voelt.

Het is belangrijk dat problemen bij kinderen snel gesignaleerd worden. Het snel vinden van een oplossing bij ontwikkelingsvragen bij kinderen vinden wij daarom essentieel. We verdiepen ons in de behoeften van het kind en aan de hand daarvan maken we een behandelplan. We vinden samenwerking met alle betrokkenen rond het kind erg belangrijk omdat we zo kunnen kijken waar hulp ingeroepen kan worden vanuit de reguliere hulpverlening. Zo houden we de onkosten zo laag mogelijk.

Lees hier meer over onder het kopje Zorg op maat.

Stage lopen?
Masterstudenten Orthopedagogie kunnen bij ons stagelopen.
Neem contact op voor meer informatie.

Wie wij zijn

Annette van der Put, Jeannette Blokland en Astrid Zuidgeest werken in de praktijk. Alle drie begeleiden we kinderen of doen we onderzoek. Onze kracht is dat we de situatie van het kind breed bekijken. Wat heeft het kind nodig om te ontwikkelen? Is de vraag waar we altijd op focussen.

We vinden het belangrijk om zelf up to date blijven over wat er speelt in het onderwijs. We gaan daarom zelf ook regelmatig op cursus. Katja Witsenburg van Spel Therapie Studio is een grote inspiratiebron voor ons.

Annette

Drs. Annette van der Put

Annette is de praktijk begonnen in 2004 na 13 jaar ervaring als remedial teacher in het onderwijs. Ze is leerkracht basisonderwijs, tweedegraads onderwijskundige, remedial teacher, geregistreerd remedial teacher bij de Landelijke Beroepsvereniging Remedial Teachers (LBRT), orthopedagoog met basisaantekening diagnostiek Nederlandse Vereniging van Pedagogen en Onderwijskundigen (NVO) en instructeur Rots en Water. Ze heeft de cursus ‘Behandelaar Ernstige Reken- en Wiskundeproblemen en Dyscalculie (ERWD) mede ontwikkeld.

Annette is postacademisch geschoold op het gebied van dyscalculie* en dyslexie.
Ze heeft het prentenboekje 'De Schildpad' geschreven dat ingezet kan worden bij psycho-educatie.

* Een behandeling op het gebied van dyscalculie zit niet in de basisvergoeding.

Jeannette

Jeannette Blokland

Jeannette heeft een opleiding tot remedial teacher/intern begeleider in het speciaal onderwijs afgerond aan de Pedagogische Academie. Ook is zij geschoold op het gebied van dyscalculie en dyslexie op post hbo-niveau.
Ze heeft ruim 15 jaar ervaring met specialistische hulp aan kinderen en is ze geregistreerd lid van de LBRT en regiobestuurslid Regio Rotterdam.

Jeannette heeft de cursus ‘Behandelaar ERWD met een team’ ontwikkeld bij de LBRT en daar cursussen over gegeven tot 2018.

Astrid

Astrid Zuidgeest, MSc

Astrid heeft Orthopedagogiek gestudeerd aan de Universiteit van Utrecht en is sinds 2015 aan het werk in de praktijk. Zij is orthopedagoog NVO met basisaantekening diagnostiek NVO en is verbonden aan het samenwerkingsverband PO Drechtsteden.

Binnen de praktijk is ze geschoold op voornamelijk leerproblemen in combinatie met gedrags- en/of sociaal emotionele problemen.