Orthopedagogisch Advies- en behandelbureau

Voor scholen

Naast dat we kinderen vanuit hulpvragen van ouders begeleiden en onderzoeken, ondersteunen we scholen met onze expertise.

Onderwijsarrangementen vanuit Passend Onderwijs


Heeft het kind meer ondersteuning nodig dan school kan bieden? Dan kan de school vanuit Passend Onderwijs een arrangement aanvragen bij het Samenwerkingsverband. Met dit arrangement kunnen wij passende begeleiding geven op school.

Lees verder bij Zorg op Maat over onze manier van werken.

Ondersteuning leraren en begeleiders


Als het kind meer nodig heeft dan de extra ondersteuning op school, kan dat ervoor zorgen dat je als leerkracht dingen net even anders aan moet pakken. We leggen graag uit hoe. Hoe pak je bijvoorbeeld een kindgesprek aan en hoe bepaal je het ontwikkelingsperspectief van een kind? Ook leren we teams in het vak alert te blijven door elkaar een spiegel voor te houden.

Ouderavonden


Is de communicatie tussen ouders en leerkracht niet optimaal? Een ouderavond kan helpen om elkaar beter te begrijpen.

We fungeren als gespreksleider en helpen met het maken van afspraken die voor beide partijen haalbaar zijn. De verwachtingen worden zo op elkaar afgestemd en dat komt de communicatie ten goede.

Presentaties


We delen onze kennis graag door erover te vertellen in het werkveld. We geven onder andere presentaties over hoe het kind het beste tot leren kan komen in de groep. Hierbij spelen het welbevinden van het kind, het leerniveau en de executieve functies een rol.

Informatie nodig over een ander onderwerp?
Neem contact op, dan bespreken we de mogelijkheden!