Orthopedagogisch Advies- en behandelbureau

Onze methoden

De Schildpad

Een kinderprentenboek dat als leidraad dient om het kindgesprek aan te gaan.

De hoofdrol wordt gespeeld door een schildpad die op een laagdrempelige manier en met hulp van zijn vriendjes opzoek gaat naar zijn kwaliteiten. Het verhaal helpt je op een competentiegerichte manier te werken aan een oplossing voor het kind.

Het boekje kost 9,95 euro en is hier te koop.

Het Gekleurde Woordspoor

Een leermethode die onderwijsinstellingen kunnen gebruiken bij volwassenen of leerlingen die moeite hebben met spellen en/of lezen. Er wordt via spelvormen en beweging ingegaan op woordbetekenis, begrijpend luisteren/lezen en het uitspreken van klanken en woorden.

Neem contact op voor meer informatie en aanschafmogelijkheden.

Creatief

Als het kind het lastig vindt om dingen uit te spreken en/of te verwoorden dan proberen we op een creatieve manier te achterhalen waar de behoeften liggen. Denk aan tekenen, het gebruik van duplo, verven of ander speelmateriaal.