Orthopedagogisch Advies- en behandelbureau

Welkom bij het Remedial Education Center!

Onderzoek

Het doen van onderzoek is een belangrijk onderdeel van het uiteindelijke behandelplan. We leggen de oorsprong van het leerprobleem bloot en gaan ermee aan de slag. Als we met elkaar hebben afgesproken dat wij je kind in behandeling nemen dan kunnen één of meerdere onderzoeken worden uitgevoerd. Hieronder enkele van de onderzoeken die wij kunnen doen.

  • Intake- en kindgesprek
  • Inventarisatie van onderwijsbehoeften
  • Didactische screening (lezen, spelling, rekenen)
  • Observatie op school
  • Sociaal-emotionele ontwikkeling
  • Dyscalculie onderzoek
  • Intelligentieonderzoek

Zorg op Maat

Eén vast stappenplan voor de behandeling van een kind bestaat niet. Ieder kind is uniek. We doen eerst onderzoek en verdiepen ons vervolgens in wat hij/zij nodig heeft. Het onderzoek doen we onder andere aan de hand van een kindgesprek. Op een heel laagdrempelige manier komen we er samen met het kind achter hoe het zichzelf ziet en voelt. Lees er meer over onder het kopje methoden.

Voor het starten van een behandeling hebben we lang niet altijd een diagnose nodig. Vaak helpt het juist om eerst te behandelen en dingen uit te proberen voordat de juiste diagnose gesteld kan worden. Het intake- en kindgesprek zijn daarom heel belangrijk. We analyseren het probleem door te luisteren naar alle kanten van het verhaal.

Behandelplan
Na onderzoek stellen we een behandelplan op. Hierin geven we aan wat wij denken dat het kind nodig heeft. Hierbij houden we rekening met de volgende factoren: sociaal-emotioneel welbevinden (je goed voelen in de groep), motorische ontwikkeling, werkhouding en taakaanpak, taalontwikkeling, cognitieve ontwikkeling, medische geschiedenis en de leerstijlen van het kind.

Als het effect van de begeleiding niet het beoogde resultaat heeft, dan bespreken wij met bijvoorbeeld een GZ-psycholoog, logopedist, kinderfysiotherapeut, speltherapeute en/of psychomotorische kindertherapeut of nader onderzoek of begeleiding bij een andere expert nodig is.

Samenwerking
Of de behandeling gaat plaatsvinden op school, in onze praktijk of op beide plekken, wordt goed overlegd met alle betrokkenen. We hebben nauw contact met de Intern Begeleider (IB) vanuit school.